Zámek Hluboká

Státní zámek Hluboká, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. 387 843 911, e-mail: zamekhluboka@volny.cz

Průčelí zámku

   Na místě dnešního zámku stával od druhé poloviny 13. století raně gotický hrad, podstatně rozšířený koncem 15. století Vilémem z Pernštejna. Roku 1562 prodal král Ferdinand I. Hlubokou do dědičného vlastnictví pánům z Hradce, kteří hrad přestavěli na renesanční zámek. O století později koupil hlubocké panství Jan Adolf I. Schwarzenberg, zakládající člen rodové větve, která působila v jižních Čechách bezmála tři sta let. Na přání knížete Adama Františka, Adolfova vnuka, přestavěli na počátku 18. století P. I. Bayer a jeho nástupce A. E. Martinelli zámek do podoby barokní.

Letecký snímek zámku

   Ve druhé třetině 19. století se rozhodli kníže Jan Adolf II. s manželkou Eleonorou přestavět Hlubokou ještě jednou, tentokráte do podoby romantické. Projekt vypracoval architekt Franz Beer a ten také stavební práce, zahájené roku 1840, po dvacet let řídil. Staré budovy byly zbourány a místo nich nově vystavěn malebný zámek ve stylu tudorské gotiky. Jeho náročnou vnější a vnitřní výzdobu dokončil roku 1871 Beerův nástupce Ferdinand Deworetzky.

Vstupní sál  Hlavní schodiště  Hlavní schodiště

Vstup do Přijímacího sálu  Ložnice kněžny Eleonory  Tapisérie v Oblékárně kněžny Eleonory

Obraz koně v Hamiltonově kabinetu  Lustr v Hamiltonově kabinetu  Obraz maršála Karla Filipa v Ranním salónu

   Hluboká patří bezpochyby k nejkrásnějším zámkům Čech. Stěny a stropy reprezentačních sálů v prvním patře zámku jsou obloženy ušlechtilým dřevem s neobyčejně bohatou truhlářskou a řezbářskou výzdobou. Ložnici a oblékárnu kněžny Eleonory, Hamiltonův kabinet a čítárnu zdobí obrazy evropských mistrů 16. - 18. století, krásné lustry, pozdně renesanční vitráže a delfská fajáns.

Obraz knížete Jana Adolfa II. v Ranním salónu  Ranní salón  Čítárna

Obraz v čítárně (17. století)  Obraz v čítárně (17. století)  Malá jídelna - na obraze kněžna Ida ze Schwarzenbergu

Kuřácký salón  Přijímací sál - detail výzdoby  Přijímací sál - lustr zdobený schwarzenberským erbem

   Nejvzácnější kusy nábytku jsou umístěny v Ranním salónu a doplněny malovanými čínskými vázami z 18. století. Portréty na stěnách Ranního salónu, malé jídelny, kuřáckého a přijímacího sálu představují nejvýznamnější příslušníky schwarzenberského rodu. Na stěnách velké jídelny je vystaven hodnotný soubor tapisérií, utkaných v Bruselu v první polovině 17. století. Největším sálem je knihovna s kazetovým stropem, převezeným na Hlubokou z rodového hradu Schwarzenberg.

Velká jídelna  Velká jídelna - jedna z tapisérií (Brusel, kolem 1642)  Velká jídelna - jedna z tapisérií (Brusel, kolem 1642)

Velká jídelna - jedna z tapisérií (Brusel, kolem 1642)  Zámecká knihovna  Zámecká knihovna, detail výzdoby

Zámecká knihovna  Zámecká knihovna, barokní zlacený stolek  Zámecká knihovna. Na obraze kardinál Bedřich Schwarzenberg

Tzv. Kaplová chodba spojuje knihovnu a zbrojnici  Zbrojnice - ukázky vzácných střelných a chladných zbraní  Zbrojnice se sochou generála Adolfa Schwarzenberga (+1600)

   Celkově výbornou úroveň má hlubocká zbrojnice. Novogotické kapli dominuje oltář s rozměrnou pozdně gotickou archou. V roce 2001 byla na zámku zpřístupněna prohlídka zámecké kuchyně.
   V bývalé zámecké jízdárně dnes sídlí Alšova jihočeská galerie s expozicí gotických maleb a soch a dále s holandským a vlámským malířstvím 17. a 18. století a s proměnnými výstavami v hlavním sále.

Podrobnější dějiny zámku      Dějiny rodu Schwarzenbergů

Poslední přestavba zámku      Průvodce městem a zámkem z roku 1912