Zlatá Koruna
  Cisterciácký klášter Zlatá Koruna založil roku 1263 král Přemysl Otakar II. Již kolem roku 1290 byla dokončena kapitulní síň. Ve 14. století pokračovala výstavba velkého konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dalších budov.

       Podrobnější informace


Hrad Rožmberk
  Na listině krále Václava I. z roku 1250 je uveden Vok z Rožmberka, což je první zmínka o hradu. Po roce 1302 přesídlil Vokův syn Jindřich se souhlasem krále Václava II. na nedaleký Český Krumlov a Rožmberk poněkud pozbyl na významu. Větších oprav se hrad dočkal na konci 16. století, kdy jej poslední Rožmberk Petr Vok předurčil na sídlo svého synovce Jana Zrinského.

       Podrobnější informace