Zlatá Koruna
Klášter Zlatá Koruna, 382 02 Zlatá Koruna
Tel. 380 743 126


   Cisterciácký klášter Zlatá Koruna založil roku 1263 král Přemysl Otakar II. Již kolem roku 1290 byla dokončena kapitulní síň. Ve 14. století pokračovala výstavba velkého konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dalších budov. Od roku 1663 v klášteře probíhaly barokní úpravy za účasti Petra Spinety a od roku 1665 za účasti jeho syna Jana Spinety byl zaklenut kostel, obnoven a rozšířen velký konvent.


   Současný hlavní oltář s plastikami Jakuba Eberleho vznikl roku 1772, kdy ve Zlaté Koruně působil poslední opat Bohumír Bylanský. V roce 1785, v období hospodářské konsolidace, císař Josef II. tento klášter zrušil.