Valečov
Hrad Valečov, Boseň, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel. 603 837 024

Valečov

   Rozsáhlý skalní hrad vznikl nedaleko Mnichova Hradiště někdy v první polovině 14. století. V době husitské sloužil jako bezpečné zimoviště husitských polních vojsk. Množství hradních interiérů, často vytesaných v pískovcové skále, bylo k tomuto účelu velmi příhodné. V roce 1439 se hradu náhlým přepadem zmocnil Jindřich z Vartemberka a zajetím jeho majitelů si hrad přivlastnil (asi na pět let). Pro hrad mnohem důležitějším majitelem byl po polovině 15. století Vaněk Valečovský, který za dlouholeté služby králi Jiřímu z Poděbrad získal prostředky, které umožnily přístavbu nového paláce na čtvrtém skalním bloku a posílení hradeb. Tento nový palác má až dva metry silné obvodové zdi a je nejlépe zachovanou vnější částí hradu.
   Během třicetileté války Valečov několikrát změnil majitele (nejvýznamnějším byl bezpochyby Albrecht z Valdštejna), ale zřejmě nebyl poškozen. Třebaže ztrácel na významu, byl částečně obýván ještě na počátku 18. století. Poté nalézali v pískovcových světničkách příležitostné obydlí chudší obyvatelé z okolí. Podobně situované obyvatele hostil hrad s přestávkami až do počátku 20. století.