Sloup
Hrad Sloup, Ke hradu 125, 471 52 Sloup v Čechách
Tel. 487 753 583

Sloup

   Zajímavý skalní hrad lze nalézt severně od České Lípy. Náhorní plošina, měřící v delší ose asi 90 metrů předurčovala svou polohou na mohutném osamoceném bloku vysokého přes třicet metrů ideální podmínky pro založení téměř nedobytného sídla. Středověký hrad, založil někdy kolem roku 1300 mocný rod Ronovců. Z budov, které kdysi na hradě stály se nedochovalo téměř nic, přetrvalo však mnoho chodeb a místností vytesaných do skály. Po roce 1330 koupili panství páni z Dubé, kteří na něm vládli do roku 1412.
   V květnu 1444 se nepodařilo Sloup dobýt, ale již následujícího roku byli obránci hradu po tříměsíčním obléhání vyhladověni a vzdali se. Roku 1470 získali hrad opět páni z Dubé a vlastnili jej více než sto let. V roce 1639 Sloup obsadili a poté vypálili Švédové a tím skončila jeho vojenská historie. Asi od roku 1680 pobývali po jedno století na tomto místě poustevníci, kteří vytesali do skály nové chodby a místnosti. Hrad je ve své podobě velmi pozoruhodným dílem, spojující umění přírody s důvtipem a pracovitostí člověka.

Sloup