Potštejn
Hrad Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Tel. 494 546 812


   Zřícenina významného hradu, který se nachází asi 11 kilometrů jižně od Rychnova nad Kněžnou. Hrad založil před rokem 1287 Procek z rodu Drslaviců. Mikuláš z Potštejna, zmiňovaný v roce 1312, patřil k největším odpůrcům krále Jana Lucemburského a později jeho syna Karla. Zahynul tak jak žil, tedy se zbraní v ruce, když roku 1339 královské vojsko po devítiměsíčním obléhání hrad dobylo. Vzhledem k velkému významu Potštejna král Karel zničený hrad po roce 1355 obnovil a to natolik důkladně, že hrad snadno oddolal dobývání vojsky panské jednoty roku 1399. Méně štěstí měl roku 1432, kdy jej půl roku houževnatě dobývali husité, nakonec úspěšně.
   Později vládl nad hradem král Jiří z Poděbrad a jeho synové. V té době přibyl k Potštejnu další pás hradeb zesílený čtverhrannými baštami a hrad se tak stal svým trojitým prstencem hradeb vojenskou pevností prvního řádu. Význam však hrad neztratil ani v pozdější době, za Viléma z Pernštejna a jeho synů. V sedmnáctém století, kdy již hrad nebyl sídlem vrchnosti a vzhledem k pokroku ve válečnictví nevyhovoval jako pevnost počala postupná zkáza Potštejna. Vzhledem k nadějně znějícímu nápisu na jednom kameni v hradě byl zde po roce 1742 dlouhá léta marně hledán poklad loupeživého Mikuláše z Potštejna, což ještě zkázu hradu urychlilo.
   A jak to je dnes? Poklad v klasickém smyslu tam tedy jistě nenajdeme, ale není lepší hledat a nacházet ty poklady se skutečnou hodnotou? Ty které nejdou změřit ani zvážit? Zdraví, blízkost a štěstí milovaných osob a přátel jsou jistě nad všechny poklady světa.