Kozí Hrádek
Správce: Městský úřad, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
Tel. 381 201 119

Kozí Hrádek

   Původ hradu Kozího, dnes zvaného Kozí Hrádek, nelze přesně doložit, nejstarší listiny o něm pocházejí z let 1377 a 1391. V letech 1412 až 1414 na hrádku pobýval asi 15 měsíců mistr Jan Hus. Věnoval se zde kazatelské činnosti i literární tvorbě v latině a češtině. Někdy mezi roky 1438 -1446 hrad Kozí pravděpodobně vyhořel, protože již nebyl uváděn v listinách, týkajících se příslušného majetku. Až roku 1542 se stručně připomíná jako pustý.
   Před první světovou válkou začalo Táborské městské muzeum provádět na místě průzkum, v socilaistickém Československu byly jeho základy odkryty a rekonstruovány a přičiněním Zdeňka Nejedlého se hrádek stal všeobecně známou kulturní památkou.