Košumberk


   Košumberk leží 11 km jihozápadně od Vysokého Mýta, tj. jihovýchodně od Chrudimi.

   Díky rozsáhlým restaurátorským pracem ve 20. století je dnes zřícenina tohoto velkého hradu v dobrém stavu a interiéry vstupní budovy slouží jako hradní muzeum. Hrad založil pravděpodobně Ojíř z Košumberka někdy po r. 1310. Významný člen tohoto rodu, Diviš Slavata z Chlumu, zahájil roku 1573 renesanční přestavbu hradních budov a výstavbu nového paláce, ve které pokračovali jeho syn Jindřich a vnuk Diviš. Od konce 17. století do zrušení řádu vlastnili hrad jezuité, sídlící v nově vystavěné rezidenci v nedalekém Chlumku. S výjimkou vstupní budovy neudržovaný hrad zpustnul.