Kostomlaty pod Milešovkou

Kostomlaty


   Zřícenina hradu ovládá vrchol kopce asi 10 kilometrů jižně od Teplic.

   Hrad postavili páni z Oseka někdy před rokem 1335, kdy je o něm již písemná zmínka v souvislosti s jeho prodejem. Jako kupující vystupuje mladý moravský markrabě Karel, pozdější císař Karel IV. Roku 1434 jej neúspěšně obléhal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, jehož vojsko bylo napadeno panskou jednotou, vítězně se vracející z bitvy u Lipan. Přesto je Jakoubek z Vřesovic již následujícího roku uváděn jako držitel hradu a celá jedna linie jeho potomstva se pak nazývala Kostomlatští z Vřesovic. Poslední majitelé hradu z tohoto rodu o něj přišli v pobělohorských konfiskacích majetku roku 1622. O dva roky později koupil panství rod Černínů z Chudenic. Hrad byl v té době asi již málo využíván pro bydlení, tuto funkci plnily dvě blízké tvrze. Na místě jedné z nich vznikl po roce 1670 zámek. Přesto byl starý hrad podle svědectví Bohuslava Balbína koncem 18. století opět obýván.