Gutštejn


   Hrad vznikl někdy kolem počátku 14. století, jeho jméno se však v historických zprávách objevuje až roku 1319, kdy tepelský opat Vyšemír pronajal Jetřichovi z Gutštejna a jeho synu Sezemovi tři vesnice. Roku 1422 dobylo hrad husitské vojsko vedené Janem Žižkou. Již v 15. století však zůstával nevelký hrad stranou pozornosti jeho majitelů a když se později střediskem panství staly nedaleké Bezdružice, byl zcela opuštěn.