Cornštejn


   Dobře zachovalá a v nedávné době nákladně restaurovaná zřícenina
se nalézá u vranovské přehrady, naproti hradu Bítovu.

   Hrad vystavěli někdy po začátku 14. století páni z Lichtenburka, první zmínka o něm pochází z roku 1343. V létě 1465 dobyli Cornštejn vojáci krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1542 byl hrad opraven, aby mohl vzdorovat eventuálnímu tureckému přepadu. Když toto nebezpečí pominulo, posádka hrad opustila a roku 1580 se Cornštejn uvádí již jako pustý.