Cimburk
Polypeje o.s., Závětří 9, 616 00 Brno
Tel.777 917 121, 777 663 119, 608 817 522. Kastelán p. Kamil Nováčik
WWW stránky


   Gotický hrad (u Koryčan, severně od Kyjova)

   Hrad založili kolem roku 1330 páni z Cimburka. Nazvali jej tehdy Nový Cimburk, aby jej odlišili od stejnojmenného staršího hradu u Moravské Třebové. Koncem 14. století byl Nový Cimburk goticky rozšířen ale tato úprava nezabránila dvojímu dobytí hradu - nejprve husity a podruhé žoldnéry ve službách uherského krále Matyáše Korvína. Po těchto pohromách vždy následovala stavební obnova hradu. Další významné úpravy nechal provést po roce 1523 Vilém z Víckova a po třicetileté válce Gabriel Horecký z Horky. I v tomto případě bylo co opravovat po tříletém pobytu Švédů.
   Před koncem 17. století se majitelé hradu přestěhovali do svého nového zámku v nedalekých Koryčanech. Po několika desítkách let byl tento dříve hrdý a malebný hrad již zcela opuštěn a následně zpustnul.

   Cimburk je přístupný denně od začátku června do konce srpna, v ostatních dnech v sobotu a v neděli a dále vždy po předchozím objednání.
   Majitelé hradu a jejich přátelé konají na hradě kromě běžné údržby i brigády, kterých se mohou zúčastnit příznivci českých a moravských památek a všichni, kdo chtějí nějak pomoci při obnově tohoto hradu. Obvykle se jedná o jeden víkend v měsíci, bližší informace na výše uvedených telefonních číslech.