Choustník
Zřícenina hradu Choustník, 391 18 Choustník
Tel. 381 592 117

Choustník

   Choustník leží 11 km jihovýchodně od Tábora.

   Hrad nechal vystavět Beneš z Choustníka někdy po roce 1250. K druhé etapě výstavby hradu přistoupili o století později páni z Rožmberka a poté hradby Choustníku odradily svou mohutností od dobývání hradu i husity, třebaže z jejich centra - města Tábora - bylo možno dojít k hradu za tři hodiny. Od konce 15. století se jižním Čechám válečné události vyhýbaly, takže význam hradu poklesl a od druhé poloviny následujícího století ani nebyl udržován. Dnes jsou jeho vnější hradby z větší části obnoveny, v menší míře rovněž i vnitřní zdivo a věž, ze které je krásný výhled do kraje.

Choustník