Borotín


   Hrad se nachází asi 11 km severozápadně od Tábora.

   Byl založen někdy kolem počátku 14. století, pravděpodobně Vítkem z Landštejna. Roku 1356 se zde uvádí Mikuláš z Borotína. Na jaře r. 1434 oblehli Borotín husité, ale hrad nedobyli. Po roce 1446 vlastnili panství Malovcové, z nichž někteří členové rodu se v letech 1618 - 1620 zúčastnili stavovského povstání proti císaři Ferdinandovi. Roku 1623 získala hrad známá představitelka katolické strany Polyxena z Lobkovic. Válečnými událostmi poničený hrad byl ponechán vlastnímu osudu.