Teplá
Klášter Teplá, 364 61 Teplá
Tel. 353 392 264


   Dějiny kanonie premonstrátů v Teplé se datují od roku 1193, kdy ji založil český dvořan Hroznata, knížecí správce pohraničního území, na konci 19. století prohlášený za blahoslaveného. V historii kláštera se střídaly periody rozkvětu i úpadku. Na přelomu 17. a 18. století byl klášter skvěle barokně přestavěn K. Dientzenhoferem. Obdobně jako další české a moravské kláštery i Teplá byla po násilném vyhnání mnichů v roce 1950 devastována komunistickým režimem. Pouze knihovna a kostel přežily v péči státu v relativním pořádku. V roce 1990 se do kláštera premonstráti vrátili a od té doby dochází k postupné obnově. V současnosti již klášter žije bohatým církevním životem, je však po celý rok rovněž přístupný návštěvníkům.


   Klášterní knihovna je svým rozsahem (asi 100 tisíc svazků) druhou největší v naší zemi. Jsou v ní vzácné rukopisy, prvotisky, knihy ve všech evropských jazycích. Opatský kostel Zvěstování Panny Marie je cennou ukázkou přechodu románského sluhu v gotický. Barokní interiér ukrývá cenná díla z 18. století.