Svatý Kopeček    Asi od roku 1632 zde stávala malá kaple, na jejímž místě vyrostl v letech 1669 - 1679 podle návrhu G. P. Tencally mohutný chrám Navštívení Panny Marie. V letech 1714 - 1721 byla podle projektu D. Martinelliho vybudována dnešní rezidence a celý komplex byl doplněn o ambit a kapli P. Marie.    Stejně jako nedaleký Klášter Hradisko mají i hlavní interiéry na Svatém Kopečku náročnou a velmi bohatou malířskou a sochařskou výzdobu..