Sázava
Klášter v Sázavě, 285 06 Sázava
Tel. 327 321 177


   Bývalý klášter sázavských benediktýnů založil roku 1032 kníže Oldřich, prvním opatem se stal poustevník Prokop, později prohlášený za svatého. Zdejší významné centrum slovanské vzdělanosti zaniklo v roce 1097, kdy sem přišli mniši z Břevnova a zavedli liturgii latinskou.
   K nejstarším stojícím částem kláštera patří architektonicky významná kapitulní síň (kolem roku 1340). Na jejích stěnách jsou cenné nástěnné malby z doby kolem roku 1370 s mariánskou tematikou. Velkoryse byl rozvržen i klášterní chrám ze 14. století, upravovaný ještě v letech 1663-1687. Zařízení kostela pochází z 18. století a vyniká z něj obraz na hlavním oltáři od Jana P. Molitora a plastiky z dílny Richarda J. Prachnera.