Rumburská Loreta   Jedním z charakteristických projevů nastupujícího baroka v Čechách bylo budování tzv. Loret podle vzoru "svaté chýše" (casa santa) v italském městečku Loreto u Ancony. Tam se nachází středověká kopie domu, ve kterém bydlela P. Maria se svatým Josefem a malým Ježíšem. Nad tímto prostým obydlím byl vystavěn chrám, dokončený roku 1587, jedno z nejproslulejších poutních míst světa.


   Rumburskou Loretu dal postavit v letech 1704-1709 majitel rumburského panství kníže Antonín Florián Lichtenštejn, přední feudál habsburské říše. Loreta je vzácné umělecké dílo stavitele Jana Lukase Hildebrandta. Přidržuje se svého italského pravzoru ve výrazových prostředcích i v tematice výzdoby. Italští mistři zhotovili vnější reliéfy na motivy ze života P. Marie, sochy 10 Sibyl a 10 proroků. Pohanské věštkyně Sibyly prý byly první, které pronesly zastřené výroky o P. Marii a Ježíši Kristu a předpověděly tak křesťanskou epochu. Zřetelnější svědectví o nich podali starozákonní proroci. Vedle reliéfů a soch obohacují vnější vzhled Lorety korintské polosloupy ve dvojicích s bohatými hlavicemi. Ve výzdobě se objevují i figurální motivy andělů s girlandami a nechybí ani znaky Lichtenštejnů.