Osek
Klášter Osek, 417 05 Osek
Tel. 417 837 393


   Na úpatí Krušných hor se nachází architektonicky cenný komplex cisterciáckého kláštera v Oseku, který byl založen již na konci 12. století. Dominantou areálu je velký opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, založený jako románská trojlodní bazilika roku 1207. Stavba byla v letech 1712-1718 přestavěna ve vrcholně barokní stylu architektem Octaviem Broggiem.


   Za nejcennější objekt kláštera je považován jeden u nejstarších gotických prostorů v Čechách - starý konvent, jehož východní křídlo s nádhernou kapitulní síní bylo postaveno kolem roku 1240. Nový konvent společně s knihovnou a kaplemi vznikl na počátku 18. století.