Lomec
Poutní místo Lomec, Lomec u Vodňan
Tel. 383 384 327

 

    Jižně od jihočeského města Vodňan, na kopci uprostřed lesa, se vypíná barokní kaple Jména Panny Marie. K ní směřují radiálně cesty, kterými se v minulosti ubíraly zástupy poutníků. I dnes je Lomec živým poutním místem a oblíbeným cílem turistů. Každou první sobotu v letních měsících je zde pouť a 13. den v měsíci je zde tzv. Fatimský den.
    Stavebníkem kostelíka byl hrabě Filip Emanuel Buquoy, jenž ho dal na přání svého otce "postavit na způsob španělských kaplí". Stavba připomíná díla Jana Blažeje Santiniho. Základní kámen byl položen roku 1692, stavební práce započaly roku 1699. Kaple byla dokončena r. 1702 a posvěcena r. 1704.


    Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, zmenšená kopie Berniniho oltáře v chrámu svatého Petra v Římě. Oltář je celý vyřezávaný, dílo řezbáře Wauschera z Lince. Nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny, který symbolicky drží na čtyřech bohatých girlandách čtyři andělé. V dolní části svatostánku je uložena Nejsvětější Svátost, nad ní v zasklené schránce je malá soška Panny Marie. Kazatelna s figurální výzdobou je rokoková, zvonice z roku 1939 je mimo kostel.


    Stavení naproti kostelu jsou bývalým loveckým zámkem, později sloužícím jako fara, pak zde byla škola pro okolní obce. Do doby císaře Josefa II. zde bývali poustevníci- Ivanité. Dnes slouží budovy jako klášter Kongregace Šedých sester sv. Františka. Lomec byl oblíbeným místem Julia Zeyera, který sem rád chodíval se svými přáteli.