Křemešník
Poutní místo Křemešník, Křemešník u Pelhřimova


   Poutní místo Křemešník se nachází na Českomoravské vrchovině, 9 kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova. Na vrcholu zalesněného kopce (765 metrů n.m) vznikl v 1. polovině 18. století barokní kostelík. Kolem něj, na třech stranách, byly vystavěny ambity s dvěma kaplemi. K tomuto prostoru vedla také křížová cesta. Studánku s léčivou vodou "střeží" barokní kaple z roku 1689, upravená před 2. světovou válkou. Zdejší voda protéká stříbronosnými rudami a je slabě radioaktivní. Asi 400 metrů od kostela se nachází ocelová rozhledna (běžně přístupná turistům), umožňující výhledy všemi směry.