Klášter - kostel Nejsvětější Trojice


   Klášter leží u hranic s Rakousem, tři kilometry východně od Nové Bystřice.

   Kostel je barokní stavba ze 17. století, dochovaná včetně bohatého mobiliáře. Vzhledem k architektonické kvalitě objektu je jisté, že se jedná o dílo významného mistra. Ze srovnání s jinými stavbami lze předpokládat, že projekt zhotovil Giovanni Domenico Orsi. Kostel tvoří v krajině působivou pohledovou dominantu.