Doksany
Klášter Doksany, 411 82 Doksany
Tel. 416 861 113


   Ženský premonstrátský klášter založila kolem r. 1144 kněžna Gertruda se svým manželem, českým knížetem Vladislavem II. V druhé polovině 17. století započala velkorysá barokní přestavba kláštera. Po jeho zrušení (1782) byly obytné budovy upraveny na zámek.
   Prohlédnout si lze klášterní chrám s hodnotnou barokní výzdobou a jeho historicky cennou románskou kryptu.