Klášter Chotěsov


   Klášter Chotěšov se nachází jihozápadně od Plzně, nedaleko městečka Stod.
     Adresa: Klášter Chotěšov, Dobřanská 6, Chotěšov

   Původní klášter, založený na počátku 13. století, získal postupem doby nemalé bohatství a vliv. Jeho vzrůstající moc však sledovali majitelé okolních panství s velkou nelibostí. Klášterní peníze a poklady přilákaly hned na počátku husitských bouří vojsko, vedené snad samotným Žižkou. Po jeho odchodu zbyly z pobořené a vypálené stavby jen trosky. Obnova kláštera se pak protahovala po staletí, protože ani poté se mu nevyhýbaly kořisti chtivé ruce vojáků a žoldnéřů.
   Až klidnější a pro katolickou církev příhodná doba vrcholného baroka umožnila výstavbu nového kláštera. Hlavní čtyřkřídlá budova byla dokončena (asi podle projektu J. Augustona) roku 1756, ale roku 1782 císař Josef II. chotěšovský klášter zrušil. Přibližně o jedno století později zde selesiánské sestry (církevní komunita) zřídily dívčí školu s hlavním důrazem na rodinnou výchovu.