Znojmo
Informační centrum, 669 45 Znojmo
Tel. 515 222 552, příp. 515 216 297


   Území města bylo osídleno již v prehistorii. V období velkomoravském se na protějším ostrohu rozkládalo jedno z největších velkomoravských hradišť. V 11. století založil kníže Břetislav na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí hrad. V podhradí se rozkládalo několik samostatných osad, které byly postupně sloučeny v město. Jeho význam podtrhl český král Přemysl Otakar I., když jej před rokem 1226 povýšil na město královské.


   Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny
Postavena českým knížetem Břetislavem I. jako velkofarní kostel kolem roku 1037. Zřejmě k roku 1134 byla vyzdobena freskami představujícími kromě biblických motivů rovněž legendu o povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn a obrazovou galerii nejstarších českých knížat z rodu Přemyslovců.


   Kostel sv. Mikuláše
Hlavní městský chrám byl stavěn od roku 1338 na místě staršího románského kostela ze 12. století. Na stavbě halového trojlodí, dokončeného až počátkem 16. století, se podílela také huť Václava Parléře a Lorenza Speninga. Kazatelna v podobě zeměkoule je dílem J. Winterhaldera staršího z roku 1760.

   Podzemí
Tajemný labyrint chodeb, jeden z největších v Evropě, rozprostírající se pod celým středověkým městem vznikl vzájemným propojením měšťanských sklepů, původně používaných na uskladnění zásob, později sloužil měšťanům rovněž jako úkryt v nejistých dobách válečného drancování. Chodby vedoucí často i ve čtyřech patrech pod sebou byly hloubeny od 13. do konce 17. století.