Telč
Informační centrum, nám. Zachariáše z Hradce, 588 56 Telč
Tel. 567 243 145


   V jihozápadní části českomoravského pomezí se rozkládá malebné a na uměleckohistorické památky bohaté město Telč. Komplex renesančního zámku a města s převážně renesančními a barokními domy tvoří jeden z nejucelenějších městských souborů v České republice.

 

   K užšímu konci náměstí přiléhá telčský zámek, klenot moravské renesanční architektury. Jádrem dnešního areálu byl královský hrádek, který však někdy po r. 1339 získali páni z Hradce a rozšířili na vodní hrad. Na jeho místě započal v polovině 16. stol. Zachariáš z Hradce s budováním rezidenčního sídla. Novostavby severního a jižního paláce řídil A. Ericer na jehož dílo navázal dalšími architektonickými návrhy Baltazare Maggi. Hodnota a přitažlivost telčského zámku je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnohé z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp.

 

   V severozápadním cípu náměstí, blízko zámku, se nachází dva z městských kostelů: farní kostel sv. Jakuba s mohutnou, 60 metrů vysokou věží a kostel Jména Jěžíš, jehož interiér je představen na spodním snímku. Tento jezuitský kostel byl vystavěn v barokním slohu v letech 1663 - 1667. Na jeho vnitřní výzdobě se podíleli domácí i zahraniční sochaři a řezbáři, především V. Kovanda (hlavní oltář) a František J. Hamb. Malířskými díly jsou zde zastoupeni Daniel Gran a Ignác Raab.