Tábor
Informační centrum, Žižkovo nám. 2, Tábor
Tel. 381 486 230


   V místech starého hradu nad údolím řeky Lužnice vybudovali roku 1420 jihočeští husité své opevněné vojenské ležení, které se brzy proměnilo na město. Jeho největší stavební rozvoj nastal po roce 1437, kdy král Zikmund povýšil Tábor na město královské a vybavil jej četnými výsadami.
   Roku 1440 byla započata stavba radnice (dokončena až roku 1521) s neobvykle velikou ústřední síní. Dnes je v budově muzeum s expozicí "Husité" a galerie výtvarného umění Husitského muzea Tábor. U vchodu v přízemí se nachází vchod do táborského podzemí, zpřístupněného v délce asi 800 metrů. Panorámatu města dominuje kostel Proměnění Páně na hoře Tábor. Chrám se sít'ovou klenbou z roku 1512 byl opatřen renesančními štíty a jeho vysoká věž dostala roku 1677 dvojitou báň.


   Ozdobou města jsou jeho měšťanské domy s převážně renesančními štíty. Procházku křivolakými uličkami starého města mohou návštěvníci zakončit vstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu zvanou Kotnov, ze které se nabízí vyhlídka dolů na město i jeho široké okolí.


   Na okraji Tábora, směrem na Písek, se nachází poutní místo Klokoty. Malebný architektonický celek vystavěli benediktýni v letech 1701 -1730. Jeho středu dominuje jednolodní kostel Panny Marie. Lichoběžníkový prostor s ambity uzavírají v rozích osmiboké kaple. Všechny věže kryjí bohaté barokní báně.