Slavonice
Informační centrum Slavonice
Tel. 384 493 014


   V tomto městě, které procházelo přibližně od roku 1450 asi stodvacetiletým obdobím rozkvětu a čilého stavebního ruchu, se zachoval jedinečný soubor městské pozdně gotické a renesanční architektury.


   Měšťanské domy na obou náměstích jsou opatřeny vysokými štíty a fasádami zdobenými sgrafitem a chiaroscurem. V přízemí tří domů přečkaly do současnosti ve své pozdně gotické podobě sklípkové klenby, které jsou v takto reprezentativním provedení ve světských stavbách zcela ojedinělé. Jiné slavonické interiéry mají výzdobu renesanční s cennými nástěnnými malbami.