Písek
Informační centrum města Písku
Tel. 382 213 592


   Příznivé podmínky umožnily v době panování krále Přemysla Otakara II. (+ 1278) velkorysou výstavbu nového města s rozlehlým náměstím. Již v tomto období propojil město s druhým břehem řeky Otavy kamenný most se sedmi oblouky, druhý nejstarší ve střední Evropě, který slouží dodnes. Mostu nejbližší jsou budovy píseckého hradu, založeného ve 13. století, s zčásti dochovanými nástěnnými malbami ve velkém paláci (1479).