Kašperské Hory
M Ú Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
Tel. 376 503 427, příp. 376 582 201


   Šumavské městečko Kašperské Hory se nachází v oblasti, kde se již ve středověku těžilo zlato. Původní osada se ve 14. století změnila na město, jehož bezpečnost střežila posádka blízkého hradu Kašperku, založeného králem Karlem IV. Od roku 1584 již byly Kašperské Hory královským městem, kterému patřila značná část kašperského panství. Dolování zlata se zde udrželo až do třicetileté války. Před několika lety zde probíhaly pokusy o obnovu důlní činnosti, ale těžba zlata naštěstí nebyla povolena.
   Nejstarší stavební památkou Kašperských Hor je gotický kostel sv. Mikuláše z 1. čtvrtiny 14. století. Střed města tvoří náměstí, kterému dominuje děkanský kostel sv. Markéty. Svým krásným průčelím však zaujme především malebná radnice. Jedná se o renesanční stavbu (kolem roku 1579), jejíž barokně vyznívající fasáda pochází z 18. století.