Hradec Králové
Informační centrum, Gočárova tř.1225, Hradec Králové
Tel. 495 534 482


   Městu předcházelo slovanské hradiště, vystřídané královským hradem. Rozvoj města probíhal nepřetržitě po celé středověké období, takže již ve 14. století se Hradec přiřadil k nejvýstavnějším českým městům.
   Největší sakrální městskou stavbou je kostel sv. Ducha, trojlodní věžovitá pseudobazilika, založená roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. V letech 1654-1666 vystavěli jezuité podle projektu C. Luraga kostel Nanebevzetí Panny Marie a vybavili jej hodnotným barokním mobiliářem. Nedaleko jezuitské koleje vystavěl M. A. Canevalle v letech 1709-1710 biskupskou rezidenci, mariánské sousoší uprostřed náměstí je jen o několik let mladší.