Cheb
Informační centrum, nám. krále Jiřího z Poděbrad 33, 350 02 Cheb
Tel. 354 422 705
e-mail: alexova@cheb-etc.cz


    Z původní osady se Cheb stal již ve 12. století městečkem s mnoha řemeslníky, obchodníky a čilým tržištěm. Roku 1265 získal toto území Přemysl Otakar II. a město vybavil četnými pravomocemi, které přispěly k jeho rozvoji. Vzhledem k tomu, že se město nacházelo na okraji království, získalo v následujících desetiletích dvojitou hradbu s hranolovými věžemi. Trvale však Chebsko připadlo k českému království až roku 1322 jako nevyplacená zástava. V době husitské stál Cheb na katolické straně a dokonce tu probíhaly schůzky válčících stran. V 16. století nalezly v Chebu značnou podporu reformátorské myšlenky Martina Luthera. V době třicetileté války se města na čas zmocnili Švédové. Roku 1634 byl v Chebu zavražděn slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V tomto období již bylo město chráněno barokním opevněním.


    Historicky nejvýznamnější památkou města je místní hrad (zpřístupněný), pocházející z první poloviny 12. století a přestavěný po roce 1165 pro císaře Fridricha Barbarossu. Po několika dalších přestavbách se hrad stal v 17. století součástí městského opevnění. Roku 1742 jej poničili francouzští vojáci. Dnešní archeologické výzkumy v této lokalitě pomáhají odhalovat tajemství románské architektury, tedy z doby, ve které se teprve formovala hradní sídla a první středověká města na území pozdějšího českého království.
    Ve městě se dochovaly i další významné stavební památky. Je to například chrám sv. Mikuláše, klášter minoritů a kostelem P. Marie a kláštery klarisek a dominikánů. Z ostatních historických objektů zmíním například tzv. Špalíček, tvořený měšťanskými domy z 15. století, Starou radnici ze 14. století a Novou radnici postavenou v letech 1722 - 1728.
        Miroslav Trčka