Brno
Kulturní a informační centrum, Radnická 4, 658 78 Brno
Tel. 542 210 758


   Dnešní druhé největší město České republiky s 350 tisíci obyvateli se rozkládá v místech, osídlených již od pravěku. V 9. století zde bylo hradiště Velkomoravské říše, které o kus dále, na vrchu Petrov, vystřídal hrad údělných přemyslovských knížat. Dnes tomuto prostoru dominuje biskupský chrám sv. Petra a Pavla (na leteckém snímku), který měl předchůdce již ve 12. století v románské bazilice. Obchodní středisko v podhradí se do 14. století rozrostlo na významné město, chráněné kamennými hradbami.


   Druhou dominantou Brna je hrad Špilberk, založený kolem poloviny 13. století a rozšířený v 17. století na barokní pevnost, která se osvědčila při obléhání Brna Švédy v letech 1643 a 1645. V 18. století se pevnostní kasematy proměnily na obávané vězení.
   Ve městě jsou desítky prvořadých historických památek. Bohatou, převážně barokní výzdobou a rovněž vybavením vynikají v Brně církevní stavby. Vedle již zmíněného chrámu patří k velmi pozoruhodným například kostel sv. Jakuba Většího s mohutným, pozdně gotickým trojlodím a výstavné kostely sv. Michala a sv. Tomáše.
   Brno je také městem s moderními stavbami 20. století, například vilou významného architekta Dušana Jurkoviče (dokončena roku 1906) a řadou paláců a hotelů jeho mladších kolegů. Z tohoto bohatého výběru vyniká Tugenthatova vila (na obrázku), postavená roku 1930 podle projektu Miese van der Rohe.