Hrad Točník
Státní hrad Točník, 267 53 Točník
Tel. 311 533 202


   První zpráva o Točníku pochází z roku 1398. Jedná se o architektonicky vyspělou stavbu, na které její zakladatel, král Václav IV, rád pobýval. Po renesančních úpravách, provedených pány z Vartemberka a pány z Lobkovic, byl hrad užíván až do období třicetileté války, během jejíhož průběhu z větší části zpustnul. Ovšem i dnes dominuje širokému okolí. V jeho čtyřpodlažním královském paláci si lze prohlédnout původní interiéry a archeologické nálezy mající vztah ke hradu. Nejen starobylá stavba a její kovárna, skalní vězení, studna a věž s vyhlídkou, ale i celá řada nově instalovaných doplňků navozují dojem středověku. Jeho ještě starší období si lze připomenout na blízké zřícenině bývalého královského hradu Žebráku.