Nové Hrady
Státní hrad Nové Hrady, 373 33 Nové Hrady
Tel. 386 362 135


   Gotický hrad, doložený již roku 1277, jakoby přitahoval nejrůznější pohromy. Byl několikrát vypálen, jednou v něm explodoval střelný prach a hrad dokonce postihlo i zemětřesení, tj. pohroma která se v tomto regionu vyskytuje velice vzácně. Po všech těchto nemilých záležitostech museli majitelé panství (od roku 1359 Rožmberkové a od roku 1620 Buquoyové) tento hrad několikrát přestavovat. Jak je vidět, zvládli to docela dobře, ale přesto Buquoyové sídlili raději jinde, především v Rožmberku a v nově vybudovaném zámku na opačné straně města Nové Hrady. Proto jsou zpřístupněné interiéry tohoto starého hradu zařízeny jen prostě.


   Blízko hradu začíná Terčino údolí, oblíbené místo procházek návštěvníků zdejší oblasti. Jedná se o krásný přírodní park s dobře udržovanými cestami, obohacený vzácnými dřevinami a doplněný dekorativními stavbami. Buquoyové zřídili v údolí i umělý vodopád, který vidíme na snímku.
   Jen několik kilometrů od Nových hradů se nalézá Žumberk - jediná vesnice v Čechách, ve které se dochovalo její opevnění, respektive zhruba polovina z původního obdélného půdorysu. Vysoká kamenná zeď, ze které vystupují okrouhlé bašty, pochází pravděpodobně z počátku 17. století.