Lipnice
Státní hrad Lipnice, 582 31 Lipnice nad Sázavou
Tel. 569 486 189, 569 486 114, e-mail: hrad.lipnice@quick.cz


   Hrad Lipnici založil na počátku 14. století Raimund z Lichtemburka, dalšími významnými majiteli byli Jan Lucemburský, Karel IV., páni z Lipé a z Landštejna a Čeněk z Vartemberka. V 15. století získal panství Mikuláš Trčka z Lípy, za jehož potomků vyrostl na počátku 16. století nový palác a kolem roku 1537 nechal Jan Trčka upravit další části hradu pozdně goticky, již i s náznakem přicházející renesance. Hrad byl částečně pobořen před koncem třicetileté války, nebyl však v následujících staletích zcela opuštěn a tak začal pustnout až po požáru roku 1869. Později, kdy již začínalo hrozit, že silueta hradu vymizí z reliéfu krajiny, založilo několik nadšenců Sbor pro záchranu hradu Lipnice, ovšem důkladné opravy se jeho část dočkala až v druhé polovině 20. století, zbytek byl zabezpečen proti zřícení.
   V hradních interiérech si můžeme prohlédnout zbrojnici, archeologickou expozici a rozsáhlou sbírku kachlů z 15. a 16. století. Přístupné je rovněž rozsáhlé sklepení a sloupová hodovní síň. V nedalekém domku pod hradem psal J. Hašek své světově proslulé Příhody dobrého vojáka Švejka.