Kunětická Hora
Státní hrad Kunětická Hora, 533 52 Staré Hradiště
Tel. 466 415 428, e-mail: kuneticka.hora@cmail.cz
WWW stránky


   Nejstarší stavba hradního typu odhalená probíhajícím archeologickým průzkumem, vznikla zřejmě na přelomu 13. a 14. století. Další již doležené úpravy a rozšíření hradního komplexu provedl na počátku 15.stol. Diviš Bořek z Miletínka. Na konci 15. století začali Pernštejnové s rozsáhlými úpravami a hrad dostal v jejich době reprezentační pozdně gotické místnosti. Na počátku 20. století proběhla na hradě zásadní rekonstrukce podle projektu D. Jurkoviče.
   Dnes si mohou návštěvníci prohlédnout expozice hradního muzea, Rytířský sál, sklepení s archeologickou expozicí, hradní kapli a vystoupat na věž, z jejíchž okének je dobrý výhled všemi směry. Na hradě se pořádá řada kulturních akcí, svou letní scénu zde má i Východočeské divadlo v Pardubicích.