Kašperk
Hrad Kašperk, Žlíbek 55, 341 92 Kašperské Hory
nebo Městský úřad Kašperské Hory, 341 92 Kašperské Hory
Tel: 376 582 324


    Gotický hrad založený v roce 1356 Karlem IV. sloužil především k ochraně nedalekých zlatých dolů, Zlaté stezky vedoucí z Bavorska do Čech a k zabezpečení zemské hranice. Vít Hedvábný, jenž vedl stavbu, hrad umístil přímo na skalní hřbet. Kašperk byl sice hradem královským, ale v praxi na něm vládli zástavní držitelé. Mezi významnější pány hradu patří arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, Zmrlíkové ze Svojšína, Šternberkové, Švamberkové a Jiří z Lokšan. Pán hradu měl nejvyšší soudní a hrdelní pravomoc v Prácheňském kraji. Přestože se držitelé hradu zúčastnili ve významných dějinných událostech, jako byl například odboj panské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad či potlačení pokusu o stavovský odboj proti Ferdinandovi I. v roce 1547, nebyl hrad samotný nikdy dobyt.
    Od 2. poloviny 16. století Kašperk značně chátral až jej jako zpustlý v roce 1617 od krále Matyáše odkoupilo město Kašperské Hory. V kupní smlouvě se uvádí Kašperk již jako pustý. Když po třicetileté válce nařídila vídeňská vláda zbořit všechny pevné hrady v Čechách, aby se eventuálně nestaly v příští válce opěrnými body nepřítele, nebyl naštěstí tento příkaz na Kašperku proveden.

   

    Expozice: Dějiny a stavební vývoj hradu, sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV., těžba zlata v oblasti Kašperských Hor a archeologické nálezy z Kašperku z okolí.
    Zajímavosti: Kašperk je nejvýše položený hrad v Čechách (886 m nad mořem). Neměl vlastní studnu.

   

   Výsledný dojem z návštěv hradu: výborný.
Malebný hrad v krásném prostředí šumavských kopců. Výborná péče o návštěvníky, dost místa na nádvoří pro pobíhající děti. Hradní expozice se týká především doby krále Karla IV., zlaté stezky a dále šlechtických rodů, které z Kašperku ovládaly široké okolí. Hradní průvodkyně, která nás v hradě provázela, se neobyčejně dobře orientovala v českých dějinách a to včetně zcela okrajových záležitostí. Nakonec přiznala, že v Praze studuje historii. To by člověk v odlehlém hraničním hradě nečekal, ale podobně milých překvapení nabídl Kašperk více. A ty již nebudu prozrazovat.
      Miroslav Trčka.

Historie hradu   Prohlídkový okruh