Český Šternberk
Správa hradu Český Šternberk, 257 27 Český Šternberk
Tel. 317 855 101 nebo 317 855 166, e-mail: info@hradceskysternberk.cz


   Raně gotický hrad byl založen před polovinou 13. století. Potomci zakladatele hradu se pak nazývali páni ze Šternberka. Rod se později rozděloval a z jedné rodové větve pochází i současný majitel hradu, pan Zdeněk Sternberg. Roku 1467 dobyli Český Šternberk vojáci krále Jiřího z Poděbrad. Později byl rozbořený hrad pánům ze Šternberka vrácen a ti ho při náročné obnově rozšířili a zabezpečili mohutným opevněním. Poslední velké úpravy probíhaly v druhé polovině 17. století a dále po roce 1712. V průběhu těchto přestaveb téměř zmizela původní členitá silueta hradu.

 Jádro hradu  Pohled od jihozápadu
   Při prohlídce se prochází barokními interiéry s dobovým zařízením značné umělecké hodnoty, doplněným mladším nábytkem z 19. století. V několika sálech je krásná barokní štuková výzdoba (např. v Rytířském sále na dolním snímku). Jiné místnosti jsou věnovány významným představitelům rodu Šternberků. Ze sbírek vyniká početná sbírka grafických listů ze 17. století, vystaveny jsou i historické zbraně a lovecké trofeje.

Pohled z příchozí strany  Pohled přes most  Venkovní schodiště

   Výsledný dojem z návštěv hradu: výborný.
Příznivý dojem hned při příjezdu a prvním pohledu na mohutný hrad. Interiéry jsou honosné a pěkné, na kategorii "hrad" velmi slušně vybaveny mobiliářem. Průvodcovská služba výborná. Český Šternberk je zajímavý i tím, že pokud vám přeje náhoda, můžete potkat majitele hradu (znáte další takový hrad ?). Drobnou nevýhodou je málo místa v prodejně vstupenek, což se však projevuje až při početných výpravách v létě.
      Miroslav Trčka.


Malé ukázky z vybraných interiérů na druhém reprezentačním podloží

(Nabízíme pouze "ochutnávku", nikoli kompletní průvodcovskou trasu)

Na konci vstupního schodiště  Rytířský sál  Rytířský sál

Rytířský sál, detail výzdoby se šternberskou hvězdou  Rytířský sál  Kaple sv. Šebestiána

Žlutý salon  Žlutý salon - detail výzdoby  Dámský salonek je vybaven rokokovým nábytkem

Obrazy a rytiny v Dámském salonku  Jídelna  Skvostné nádobí v jídelně

Snídaňový salon  Snídaňový salon  Ukázka z bohaté zámecké sbírky mědirytin

Pracovna s obrázkovým rodokmenem Šternberků  Ložnice  Detail z výzdoby Loveckého salonu

Prostor spojující první a poslední místnost na této prohlídkové trase  Detail výzdoby nad vstupním schodištěm  Vnitřním schodištěm scházíme dolů