Budyně nad Ohří
Hrad Budyně, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Tel. 416 863 007
WWW stránky


   Předchůdcem středověkého hradu byl opevněný královský dvůr (nebo tvrz) ze 13 století. Kamenný objekt byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem u pravého břehu řeky Ohře. Roku 1336 získali Budyni od krále Házmburkové, kteří ji nejméně dvakrát přestavěli. Ve druhé polovině 15. století to bylo v pozdně gotickém slohu a kolem roku 1585 proběhly renesanční úpravy. K barokním již nedošlo. Budyni roku 1759 značně poničil požár a v následujícím století byla polovina hradu zbourána. Druhá se dočkala po roce 1900 generální opravy a zhruba v té podobě se hrad nachází i v současnosti.

   Hradní expozici dominuje nově obnovená alchymistická dílna z doby Jana Zajíce z Hazmburka (+ 1616), který svými nákladnými pokusy přišel o svůj majetek a dopadl tudíž podobně jako jeho známější kolegové. (Císař Rudolf II. byl na konci života prohlášen za neschopného vládnout v říši, Vilém z Rožmberka přenechal svému mladšímu bratrovi obrovské dluhy.) Usilovat nepřirozenou cestou o bohatství, zdraví a dlouhý život se nevyplatilo ani před staletími a nevedlo by to ke štěstí ani v současnosti. Právě proto, že víme mnohem více než naši předchůdci, je ta alchymistická cesta, plná slibných možností - tak jak jsou k vidění v Budyni - i pro současníka velmi zajímavá.