Bítov
Státní hrad Bítov, 671 10 Bítov
Tel. 515 294 622 nebo 515 294 736, e-mail: bitov@pambr.cz


   Předchůdcem středověkého hradu bylo dobře opevněné hradiště přemyslovských knížat, založené někdy v 11. století. Od roku 1222 vystupují již první úředníci hradského obvodu, který sahal až k Jihlavě.
   Se stavbou hradního jádra se započalo asi po polovině 13. století a následně se k němu připojily hradby, které postupně nahradily původní valy. Po roce 1307 pokračoval Raimund z Lichtenburka v dalším rozšiřování hradu, který mohutněl úměrně tomu, jak se jeho potomci zúčastnili rozbrojů a válek konce 14. a tří čtvrtin 15. století. Dalšími dlouhodobými majiteli byli Jankovští z Vlašimi (1617 -1755) a rod vítěze nad pruským vojskem u Kolína - hrabata z Daunu (1755 - 1904).

 

   Současná podoba bítovských interiérů pochází z poloviny 19. století, kdy probíhaly četné romantické úpravy. Stěny i stropy prvního patra hlavního paláce vyzdobil vídeňský malíř A. Schüller iluzivními malbami s bohatými architektonickými kompozicemi, které jsou v reálném prostoru doplněny nábytkem z 19. století. Ve druhém patře připomíná rozsáhlá kolekce vycpanin psů podivuhodnou oblibu těchto zvířat u barona Haase z Hasenfeldu. Rod Jankovských na sebe upomíná sbírkou zbraní, z nichž mnohé členové rodu opravdu používali.


   Výsledný dojem z návštěv Bítova: výborný.
Hrad v zajímavém prostředí, interiéry jsou rozdílné, od průměrných do velmi pěkných. Výborná úroveň průvodcovského textu a výkladu. Když se to umí, sdělí se v dojemně komické rovině i tak tragický příběh, jako měl jeden zde vycpaný koník, kterého zaměstanci pivovaru naučili pít pivo. Koník si na pití tak zvykl, že byl stále agresivnější, když pivo neměl a nakonec musel být utracen. Je to asi jediné, co si moji synové z tohoto hradu zapamatovali, ale byli zde jako malí. K Bítovu ještě dodám, že nedoporučuji cestu k němu hledat bez mapy, přesněji řečeno doporučuji to všem, kdo rádi projíždějí nepřehlednou krajinou, plnou zatáček a kopců.
      Miroslav Trčka.