Vranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí, 671 03 Vranov nad Dyjí
Tel. 515 296 215, e-mail: vranov@brno.npu.cz
WWW


   Zámku předcházela románská stavba z 11. století, kterou pozdější stavebníci změnili na hrad, využívající přirozených výhod výšinného terénu s meandrující řekou. Přestavbu pevnosti na barokní rezidenci zahájil hrabě Michal Jan II. z Althannu. Podle plánů architekta J. B. Fischera z Erlachu vznikl v letech 1687-1695 monumentální sál předků. Freskami jej vyzdobil J. M. Rottmayr.


   Brzy poté byla vystavěna zámecká kaple Nejsvětější Trojice s podzemní althannskou hrobkou. Na výstavbě hlavní trojkřídlé zámecké budovy se od roku 1723 podílel A. E. Martinelli, zadavatelkou byla Marie A. Pignatelli, favoritka císaře Karla VI.
   Štuková a tapetová dekorace doplněná nástěnnými malbami, která zdobí interiéry prvního patra zámku, osciluje mezi pozdně barokním a klasicistním výtvarným názorem. Interiéry zámku dokumentují kulturu šlechtického bydlení konce 18. a celého 19. století. Sály doplňují ukázky z produkce místní keramické manufaktury.


   Návštěvníkům vranovského zámku, kteří chtějí ještě pobýt ve zdejší krajině, lze doporučit pěší výlet k nepříliš vzdálenému Novému Hrádku, zříceniny středověkého hradu, zničeného Švédy roku 1645.