Vizovice
Státní zámek Vizovice, 763 12 Vizovice
Tel. 577 452 762, e-mail: zamek.vizovice@volny.cz
WWW stránky


   Na místě dřívějšího cisterciáckého kláštera z roku 1261 vznikl nejprve renesanční zámek a v letech 1750-1770 zámek barokní s výraznými rysy francouzského klasicismu. Touto druhou stavbou pověřil Heřman Hamilton z Blümegenu architekta Františka A. Grimma. Za Blümegenů, ve druhé polovině 18. století, byla založena rozsáhlá obrazová sbírka, kterou doplňovali i Stillfriedové, na něž přešlo vlastnictví zámku v 19. století.

Hudební sál  Reprezentační sál

Kulečníkový sál  Ložnice hraběnky

   Zámecké interiéry jsou vybaveny nábytkem ve stylu baroka, rokoka i biedermeieru, množstvím porcelánu různé provenience a řadou dalších hodnotných předmětů. Mobiliář je vesměs původní a ve velmi dobrém stavu. Nejvzácnějším souborem zámeckého inventáře jsou díla nizozemského malířství.