Veltrusy
Státní zámek Veltrusy, 277 46 Veltrusy
Tel. 315 781 144 a 315 781 146, e-mail: veltrusy@spusc.cz


   Zámek si nechal postavit asi kolem roku 1716 hrabě Václav Antonín Chotek. Patrně roku 1764 byla původně krátká křídla rozšířena a hrabě Rudolf Chotek v téže době nechal provést i další stavební úpravy zámku a nově zařídit zámecké interiéry. Roku 1804 přibyly hospodářské budovy, které se severními křídly zámku uzavírají čestný dvůr. Zámek obklopuje rozsáhlý park s několika empírovými a romantickými ozdobnými stavbami.
   Interiéry obsahují kromě nábytku, obrazů a pěkných skleněných lustrů rovněž sbírky porcelánu a řadu hodnotných předmětů uměleckého řemesla. Krásou vynikají místnosti, které získaly výzdobu v éře rokoka.