Nové Hrady
Zámek Nové Hrady, 539 45 Nové Hrady
Tel. 469 325 353 nebo 469 325 355


   V okrese Chrudim, asi 10 kilometrů jižně od Vysokého Mýta, se nachází městečko Nové Hrady. Kdysi nad ním stával gotický hrad, ze kterého však zůstaly jen málo zřetelné zbytky. Důstojným nástupcem hradu se stal rokokový zámek, někdy označovaný jako "Malý Schönbrun". Vídeňská rezidence habsburských císařů je sice mnohem větší, ale průčelí obou zámků mají řadu podobných prvků a Nové Hrady vznikly jen o několik let později než slavný zámek císařovny Marie Terezie.
   Základní návrh patrového zámku v Nových Hradech zhotovil prý sám stavebník, hrabě Jan Antonín Harbuval-Chamaré, podrobné plány vypracoval architekt Josef Jäger. Hrubá stavba vznikala v letech 1773 - 1778, přičemž na její průběh dohlížel osobně pan hrabě. S výsledkem mohl být spokojen. Patrový zámek s mansardovou střechou má nádherné jižní průčelí z jehož konců vystupují dvakrát odstupňovaná boční křídla. Prostor mezi nimi je tvořen terasou s balustrádou, uprostřed otevřenou. Tudy se přichází do samotné budovy nebo opačně z ní do zámeckého čestného dvora.
   V letech 1778 - 1783 se připojily k postranním křídlům zámku dvě přízemní budovy, které sloužily jako kanceláře a byty panských úředníků. Jejich konce jsou propojeny ozdobnou zdí s monumentální vstupní bránou. Architekturu zámku, samostatně stojící zdi i vstupní bránu zdobí díla sochařů Jana Mělnického a Víta Čermáka a kameníka Ignáce Víchy. Zámeckou kapli a některé pokoje vyzdobil rokokovými štuky Josef Procházka.
   Potomci pana hraběte vlastnili zámek až do roku 1903. V letech před druhou světovou válkou nechal pan Cyril Bartoň z Dobenína celou stavbu opravit, na další rekonstrukci však musely Nové Hrady čekat až do konce tisíciletí. Nyní jsou hlavní zámecké interiéry přístupné veřejnosti. Jejich hodnotu navyšuje postupné obohacování dalším mobiliářem a sbírkami. Zámek je obklopen zahradou na kterou navazuje park.