Nebílovy
Zámek Nebílovy, Nebílovy 1, 332 04 Nezvěstice
Tel.: 377 917 090, e-mail: nebilovy@mybox.cz
WWW stránky


   Nebílovský zámek je v našem prostředí příkladem čisté, vídeňsky orientované barokní architektury. Od roku 1706 jej stavěl plzeňský mistr J. Auguston podle neznámé předlohy císařského architekta J. L. Hildebrandta. Zámek tvoří dvě proti sobě situované budovy, které bývaly po stranách spojeny arkádovými chodbami s terasami.

Orientální salonek Společenský salonek Přijímací sál

   Koncem 18. století zámek opravili V. Haberditz a J. I. Palliardi. Při té příležitosti vymaloval místnosti a zejména velký slavnostní sál motivy exotické krajiny pražský malíř Antonín Tuvora.

   Výsledný dojem z návštěvy zámku Nebílovy: výborný
Malebný zámek s pěknými světlými interiéry. Jeho současnou podobu ocení ti, kdo vědí, v jak zchátralém stavu se objekt ještě v nepříliš vzdálené době nacházel. Ostatně zpřístupněno je vlastně jen přední křídlo, to druhé ještě zdaleka není opraveno a tak mimoděk umožňuje srovnání. Pokud mohu posoudit, správa zámku snad ani nerozlišuje mezi prací pro sebe a prací pro zámek a z hlediska objektu se tak jedná o ideální situaci. Péče o návštěvníky je tady bez výjimek výborná, personál vzbuzuje dojem, že každý jednotlivý návštěvník je pro něj ten nejdůležitější.
    Miroslav Trčka.