Náměšť nad Oslavou
Státní zámek Náměšť nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel. 568 620 319, e-mail: zamek.namest@telecom.cz
WWW stránky


   Zámek v Náměšti nad Oslavou, stejně jako mnohé další moravské zámky, stojí na místě dřívějšího hradu. Datem vzniku (1565 -1578) spadá do období, kdy se na Moravě i v Čechách pilně stavělo a přestavovalo. V té době zdejší panství vlastnili Žerotínové a nový zámek svou velikostí a výzdobou odpovídal vlivu a významu tohoto rodu.


   Náměšť nad Oslavou se chlubí především početnou kolekcí tapisérií, obsahující i mnohé drahocenné kusy. Většina závěsných koberců pochází ze 17. a 18. století, několik je ještě starších. Velmi pozoruhodná je také někdejší hodovní síň, nyní zámecká knihovna, bohatá knihovním fondem a překvapující návštěvníky manýristickou výzdobou klenutého stropu.


   Celkový dojem z návštěvy zámku: velmi dobrý
Architektura zámku působí z blízkého pohledu mnohem mohutněji než z dálky. Je evidentní, že renesanční mistři zde vystavěli reprezentativní objekt pro bohatého a vlivného šlechtice. Třebaže je zámek z města dobře vidět, pokud si z auta nevšimnete ukazatele, následuje zajímavá projížďka po okolí (ale zcela postačí být pozornější než já). V zámku mají všechny nabízené služby dobrou úroveň, snad jen pokladna by mohla být o něco více osvětlená. Překvapilo mě, že v době mé návštěvy (neděle) byly všechny obchody v Náměšti nad Oslavou zavřené.
      Miroslav Trčka.