Náměšť na Hané
Zámek Náměšť na Hané, 783 44 Náměšť na Hané
Tel. 585 952 184, e-mail: ounamest@mail.anet.cz


  Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763. Patrová hlavní budova s typickou mansardovou střechou a vikýři nese jednoznačné rysy ovlivnění soudobou francouzskou architekturou.

   

  Na oba boky zámku navazují přízemní křídla, která se oblouky napojují na pavilony, mezi nimiž je brána (na prostředním snímku), kterou je možno vstoupit do zámeckého nádvoří. Na snímku vpravo je kolonáda v zámeckém parku.

   

  Nejkrásnějšími interiéry zámku jsou Červený a Zlatý salonek (oba vidíme na snímcích) a knihovna. Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků honosné kočáry ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Zámek je obklopen pěkným parkem.