Manětín
Státní zámek Manětín, 331 62 Manětín
Tel. 373 392 283


   Manětín je poprvé v písemných pramenech připomínán k roku 1169, kdy byl darován králem Vladislavem II. pražským johanitům. Za Hrobčických z Hrobčic byl koncem 16. století v centru města postaven renesanční zámek. Po požáru v roce 1712 si nechal tehdejší majitel Václav J. Lažanský (+1715) a posléze jeho manželka a syn vybudovat nové sídlo, které má protáhlý půdorys ve tvaru písmene L. Dnes je v něm muzeum a přístupné zámecké interiéry s prostým vybavením. V době baroka město obohatily ještě další krásné stavby, například poutní kostel sv. Barbory. Gotický kostel sv. Jana Křtitele byl rovněž upraven a jeho věž získala typickou barokní báň se zvonicí.


   Všechny návštěvníky Manětína překvapuje množství a kvalita barokních soch a božích muk, pocházejících z konce 17. a celého 18. století. Pozdně barokní měšťanské domy na náměstí a podél hlavní komunikace dotvářejí kolorit bývalého významného města, dnes však téměř neznámého.