Lnáře
Zámek Lnáře, 38742 Lnáře
Tel. 604 401 432, e-mail: zamek@lnare.cz


  Stavbu zámku zahájil v roce 1666 Aleš Vratislav hrabě z Mitrovic a dokončil ji v roce 1685 Tomáš Zacheus, syn hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zámek byl postaven v ranně barokním slohu vedle původní gotické tvrze, přestavěné renezančně. Stavbu řídil italský architekt Giovanni Batista Maderna, jehož dílem je i Černínský palác v Praze. Umělci, kterými se obklopil vyzdobili zámek souborem fresek a plastik s výjevy z antické mytologie a Ovidiových Metamorfóz.

   

  Unikátem je velký sál o podlahové ploše 240 m2, který prostupuje 2 poschodí a jehož nástropní freska zobrazuje celé antické božstvo. V zámecké kapli, která byla vyzdobena v roce 1721 blatenským všeumělem Janem Hoffmanem, mohou návštěvníci shlédnout výjevy ze Starého a Nového zákona. Součástí prohlídkového okruhu je i část zahrady se sochami antických bohů z Platzerovy dílny. Zámek byl poprvé zpřístupněn veřejnosti v roce 1999, tedy 333 let od jeho založení.

  Exposice rybářského muzea v přízemí zámku dokumentuje zdejší bohatou rybářskou tradici. Jako doplněk jsou instalovány příležitostné výstavy uměleckých textilií, krajinářských fotografií a výtvarných děl od známých umělců. V kapli jsou pořádány varhanní koncerty a ve velkém sále koncerty barokní hudby.